با گوا جانگ در لغت به معناي هشت سه خطي است. اين سه خطي ها در کتاب تقدیرات (یی چینگ) بعنوان سمبل هايي براي نشان دادن پديده هاي طبيعي به کار رفته اند. جانگ به معناي کف دست مي باشد و باگواجانگ هنري است رزمي که بر استفاده از دست باز تأکيد مي کند. باگواجانگ به عنوان روشی از کونگفوی دروني بر پايهء تئوري تغييرات دائم استوار است. براساس گفته های بجا مانده از چينيان باستان، زندگي که همان تغيير مي باشد، از يکي شدن يين و يانگ پدید آمده است. از  برهمکنش  اين دو است که زندگي، تغييرات و زايش پديد مي آيد و اين جوهرهء فلسفهء باگوا است.
در هنر دروني باگواجانگ بر گام برداشتن بر روي مسیر دايره ای شکل تأکيد مي شود. تمرين گام برداشتن بر روي دايره به منظور آرام کردن ذهن و ایجاد تمرکز و به منظور پيش درآمدي بر روشن ضميري طراحي گرديده است. اگر در هنگام گام بر داشتن بر روي دايره،بدن آرام و رها و موقعيت قرار گيري آن صحيح باشد، نتايج مثبتي را از جنبه هاي مختلف فيزيکي، روحي و رواني در پي خواهد داشت . فرد با انجام اين تمرين مراقبه که در حال حرکت دايم انجام مي شود مي تواند بهتر با الگو هاي طبيعت که همواره در حال حرکت هستند، هماهنگی پيدا کند. تمامي اين خصوصيات و تنفس آرام و رها سبب گردش انرژي حياتي در بدن و در نهايت شادابي و سلامتي فرد مي شود.

" مسئول آموزش:استاد امیر ذبیح"

 اعضای گروه

 

میترا یوسفی

 

محمد ابراهیم توانایی

 

علیرضا گنج خانلو

کانال تلگرام

Login Form

نمایش فیلم

 

تبلیغات

 

کلیه حق و حقوق این سایت متعلق به مرکز آموزش ووشو، تای چی و سبکهای درونی می باشد.